Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Term i ordlistan:

Kostnad, försäkring och frakt

En metod för export av varor, där säljaren betalar sjötransport till destinationshamnen och till sjöförsäkringen mot risken för förlust eller skada på gods under transport. Kostnader för lastning av fartyg och exportformaliteter bärs också av säljaren. Fram till dess att lastningen av varorna ombord på ett transportfartyg är komplett ska säljaren stå för kostnaderna för eventuella förluster eller skador på produkten. Om produkten kräver ytterligare tull- eller exporthandlingar eller kräver inspektioner eller ombokning, ska säljaren täcka dessa kostnader. När lasten är klar blir köparen ansvarig för alla andra kostnader.

Dela sidan:

Genvägar