Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Term fra ordlisten:

Omkostninger, forsikring og fragt

En metode til eksport af varer, hvor sælgeren betaler for godstransport ad søvejen til bestemmelseshavnen og til den maritime forsikringsordning mod risikoen for tab eller beskadigelse af varer under transport. Omkostninger til lastning af skibene og eksportformaliteter bæres også af sælgeren. Indtil varernes indladning på et transportskib er afsluttet, bærer sælgeren omkostningerne ved ethvert tab eller skade på produktet. Hvis produktet desuden kræver yderligere told- eller eksportpapirarbejde eller kræver eftersyn eller omlægning af rejsen, skal sælgeren dække disse udgifter. Når fragten er læsset, bliver køberen ansvarlig for alle andre omkostninger.

Del denne side:

Genveje