Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Pojem v slovníku:

Náklady, poistenie a prepravné

Metóda vývozu tovaru, ak predávajúci zaplatí za prepravu tovaru po mori do cieľového prístavu, ako aj za námornú poistku proti riziku straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Náklady spojené s nakladaním na tieto lode a s vývoznými formalitami znáša aj predávajúci. Až do úplného naloženia tovaru na dopravnú loď predávajúci znáša náklady spojené s akoukoľvek stratou alebo poškodením výrobku. Okrem toho, ak si výrobok vyžaduje dodatočné colné alebo vývozné formality alebo si vyžaduje inšpekcie alebo presmerovanie, predávajúci musí tieto výdavky pokryť. Po prevzatí nákladov za náklad je kupujúci zodpovedný za všetky ostatné náklady.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy