Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Termin ze słowniczka:

Koszt, ubezpieczenie i fracht

Metoda wywozu towarów, w przypadku gdy sprzedawca płaci za przewóz towarów drogą morską do portu przeznaczenia, jak również do morskiej polisy ubezpieczeniowej od ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów podczas transportu. Koszty związane z załadunkiem na statki oraz formalności wywozowe są również ponoszone przez sprzedawcę. Do chwili zakończenia załadunku towarów na statek transportowy sprzedawca ponosi koszty wszelkich strat lub szkód poniesionych przez ten produkt. Ponadto jeżeli produkt wymaga dodatkowej formalności celnych lub wywozowych lub wymaga inspekcji lub zmiany planu podróży, sprzedający musi pokryć te wydatki. Po załadowaniu ładunków nabywca staje się odpowiedzialny za wszelkie inne koszty.

Udostępnij tę stronę:

Linki