Investavimas į ES

Įmonės ir pavieniai asmenys investuoja užsienyje, kad užtikrintų savo gamybos vietą ekonomiškai efektyviose ir aukštos kvalifikacijos vietovėse, naudotųsi komponentais ir žaliavomis, taip pat priartėtų prie savo klientų. Šalies, į kurią investuojama, vidaus investicijos atlieka svarbų vaidmenį ir prisideda prie technologinės plėtros, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo.

ES teisės aktais ir bendrąja rinka remiamos investicijos, nes jais užtikrinama laisvė steigti verslą, investuoti į įmones ir vykdyti tarpvalstybinį kapitalo judėjimą. Jomis taip pat užtikrinamas vienodas ir nediskriminacinis požiūris į investuotojus visose valstybėse narėse.

ES taiko vieną iš atviriausių ir skaidriausių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) režimų pasaulyje, todėl ji yra viena iš pagrindinių tiesioginių užsienio investicijų paskirties vietų pasaulyje. Todėl trečiųjų šalių investuotojų turimos TUI ES sudaro apie 6,295 mlrd. EUR. Investavimas ES reiškia prieigą prie labai integruotos bendrosios rinkos, kurią sudaro 500 mln. vartotojų, ir investavimo galimybių.

Įmonės ir pavieniai asmenys investuoja užsienyje, kad užtikrintų savo gamybos vietą ekonomiškai efektyviose ir aukštos kvalifikacijos vietovėse, naudotųsi komponentais ir žaliavomis, taip pat priartėtų prie savo klientų. Šalies, į kurią investuojama, vidaus investicijos atlieka svarbų vaidmenį ir prisideda prie technologinės plėtros, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo.

ES taiko vieną iš atviriausių ir skaidriausių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) režimų pasaulyje, todėl ji yra viena iš pagrindinių tiesioginių užsienio investicijų paskirties vietų pasaulyje. Todėl trečiųjų šalių investuotojų turimos TUI ES sudaro apie 6,295 mlrd. EUR.

Investavimas ES reiškia prieigą prie labai integruotos bendrosios rinkos, kurią sudaro 500 mln. vartotojų, ir investavimo galimybių. ES teisės aktais ir bendrąja rinka remiamos investicijos, nes jais užtikrinama laisvė steigti verslą, investuoti į įmones ir vykdyti tarpvalstybinį kapitalo judėjimą. Jomis taip pat užtikrinamas vienodas ir nediskriminacinis požiūris į investuotojus visose valstybėse narėse.

Investavimas į ES valstybę narę

Jei norite investuoti ES, toliau pateikiamos nuorodos į ES valstybių narių investicijų skatinimo agentūrų interneto svetaines, kuriose pateikiama informacija apie investavimo galimybes, veiksmus, kurių reikia imtis, ir taikomas taisykles.

Parama investuotojams ES

Yra keletas platformų, kurios teikia gaires ir pagalbą įmonėms ir investuotojams, įsisteigusiems arba norintiems įsisteigti ES bendrojoje rinkoje, įskaitant jų teisių apsaugą.

Įmonės ir investuotojai gali konsultuotis

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos