Investavimas ES

Įmonės ir asmenys investuoja užsienyje, kad nustatytų savo gamybos vietą ekonomiškai efektyviose ir aukštos kvalifikacijos vietose, pirktų komponentus ir žaliavas, taip pat priartėtų prie savo klientų. Investicijų šalyje vidaus investicijos atlieka svarbų vaidmenį ir prisideda prie technologinės plėtros, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo.

ES teisės aktais ir bendrąja rinka remiamos investicijos, nes jomis užtikrinama laisvė steigti verslą, investuoti į įmones ir vykdyti tarpvalstybinį kapitalo judėjimą. Jos taip pat užtikrina vienodas ir nediskriminacines sąlygas investuotojams visose valstybėse narėse.

ES yra viena atviriausių ir skaidriausių pasaulyje gaunamų tiesioginių užsienio investicijų (TUI) režimų, todėl ji yra viena iš pagrindinių tiesioginių užsienio investicijų paskirties vietų pasaulyje. Todėl trečiųjų šalių investuotojų laikomos TUI atsargos ES siekia apie 6,295 mlrd. EUR. Investavimas į ES reiškia prieigą prie labai integruotos bendrosios rinkos, kurią sudaro 500 mln. vartotojų ir investavimo galimybių.

Įmonės ir asmenys investuoja užsienyje, kad nustatytų savo gamybos vietą ekonomiškai efektyviose ir aukštos kvalifikacijos vietose, pirktų komponentus ir žaliavas, taip pat priartėtų prie savo klientų. Investicijų šalyje vidaus investicijos atlieka svarbų vaidmenį ir prisideda prie technologinės plėtros, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo.

ES yra viena atviriausių ir skaidriausių pasaulyje gaunamų tiesioginių užsienio investicijų (TUI) režimų, todėl ji yra viena iš pagrindinių tiesioginių užsienio investicijų paskirties vietų pasaulyje. Todėl trečiųjų šalių investuotojų laikomos TUI atsargos ES siekia apie 6,295 mlrd. EUR.

Investavimas į ES reiškia prieigą prie labai integruotos bendrosios rinkos, kurią sudaro 500 mln. vartotojų ir investavimo galimybių. ES teisės aktais ir bendrąja rinka remiamos investicijos, nes jomis užtikrinama laisvė steigti verslą, investuoti į įmones ir vykdyti tarpvalstybinį kapitalo judėjimą. Jos taip pat užtikrina vienodas ir nediskriminacines sąlygas investuotojams visose valstybėse narėse.

Investavimas ES valstybėje narėje

Jei norite investuoti ES, toliau rasite nuorodas į ES valstybių narių investicijų skatinimo agentūrų interneto svetaines, kuriose pateikiama informacija apie investavimo galimybes, veiksmus, kurių reikia imtis, ir taikomas taisykles.

Parama investuotojams ES

Yra keletas platformų, kuriose teikiamos gairės ir pagalba įmonėms ir investuotojams, įsisteigusiems arba norintiems įsisteigti ES bendrojoje rinkoje, įskaitant jų teisių apsaugą.

Įmonės ir investuotojai gali konsultuotis

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos