Prekybos tvarka

ES taiko specialias prekybos priemones besivystančioms šalims remti.

Bendroji lengvatų sistema (BLS)

ES siūlo savo dabartinę BLS mažas ir mažesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims.Pagal šią schemą iš dalies arba visiškai panaikinami ES muitai daugeliui į ES rinką patenkančių produktų.

Bendroji lengvatų sistema plius (BLS+)

BLS+ yra speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė. Ji sumažina ES importo muitų tarifus iki 0 proc. pažeidžiamoms mažas ir mažesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims, įgyvendinančioms 27 tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių, darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo.

Viskas, išskyrus ginklus (VIG)

VIG sistema yra speciali priemonė mažiausiai išsivysčiusioms šalims, pagal kurią visiems produktams, išskyrus ginklus ir ginkluotę, suteikiama galimybė be muitų ir kvotų patekti į ES bendrąją rinką.

Ekonominės partnerystės susitarimai (EPS)

EPS yra ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių prekybos ir vystymosi susitarimai, kuriais siekiama palengvinti AKR šalių integraciją į pasaulio ekonomiką laipsniškai liberalizuojant prekybą ir gerinant su prekyba susijusį bendradarbiavimą.

Kiti specialūs prekybos susitarimai, be kita ko, yra:

Patekimo į rinką reglamentas (PRR)

PRR numatyta, kad į ES rinką be muitų ir kvotų gali patekti tų AKR šalių, kurioms netaikomas VIG režimas ir kurios yra sudariusios EPS, kurie dar nėra ratifikuoti, kilmės produktai.

Europos ekonominė erdvė (EEE)

EEE į ES bendrąją rinką sujungia 27 ES valstybės narės ir trys Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalys – Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija – taip užtikrinamas laisvas prekių, paslaugų, žmonių ir kapitalo judėjimas, taip pat suvienodinta susijusi politika (konkurencija, transportas, energetika, ekonominis ir piniginis bendradarbiavimas).

Muitų sąjungos

ES priklauso trims muitų sąjungoms

Muitų sąjungos užtikrina laisvą prekių judėjimą tarp dviejų muitų sąjungos dalių, derinimą su išorės tarifais, suderintas prekybos politikos priemones, bendrus standartus ir savitarpio pagalbą muitinės veiklos srityje, taip pat bendradarbiavimą kitose srityse.

Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT)

UŠT nepriklauso Europos bendrijos teritorijai, bet yra konstituciškai susijusios su keturiomis valstybėmis narėmis (Danija, Prancūzija ir Nyderlandais).Europos bendrija suteikia vienašales prekybos lengvatas visiems UŠT kilmės produktams, siekdama skatinti jų ekonominę ir socialinę plėtrą bei užmegzti glaudžius jų ir visos Bendrijos ekonominius santykius.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos