Žodynėlio terminas:

Bendras prieigos punktas

Vienas bendras prieigos punktas (SEP) yra pirmasis kontaktinis punktas Europos Komisijos prekybos departamente visiems ES suinteresuotiesiems subjektams, kurie susiduria su patekimo į trečiųjų šalių rinkas problemomis arbanustato, kad nesilaikoma tvarumo įsipareigojimų. Suinteresuotosios šalys skundo formas gali teikti tiesiogiai SEP per Access2Markets. SEP užtikrinamas supaprastintas vidaus procesas, skirtas jiems iškeltiems klausimams spręsti, įskaitant veiksmų koordinavimą su kitomis Komisijos tarnybomis ir ES delegacijomis.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos