Речник на термините:

Единна входна точка

Единната входна точка (SEP) е първото звено за контакт в рамките на търговския отдел на Европейската комисия за всички заинтересовани страни от ЕС, които са изправени пред проблеми с достъпа до пазара в трети държави или които установят неспазване на ангажиментите за устойчивост (ТУР/ОСП). Заинтересованите страни могат да подават формуляри за жалби директно до ПСЗС чрез Access2Markets. ПСЗС осигурява рационализиран вътрешен процес за решаване на поставените пред тях въпроси, включително координиране на действията с други служби на Комисията и делегациите на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки