Termin ze słowniczka:

Pojedynczy punkt wejścia

Pojedynczy punkt kontaktowy jest pierwszym punktem kontaktowym w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów UE, które borykają się z problemami związanymi z dostępem do rynku w państwach trzecich lub które stwierdzają nieprzestrzeganie zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zainteresowane strony mogą składać formularze skarg bezpośrednio do SEP za pośrednictwem Access2Markets. SEP zapewnia usprawniony proces wewnętrzny mający na celu zajęcie się przedstawionymi im kwestiami, w tym koordynację działań z innymi służbami Komisji i delegaturami UE.

Udostępnij tę stronę: