Terminu tal-glossarju:

Punt ta’ Dħul Uniku

Il-punt ta’ Dħul Uniku (SEP) huwa l-ewwel punt ta’ kuntatt fi ħdan id-dipartiment tal-kummerċ tal-Kummissjoni Ewropea għall-partijiet ikkonċernati kollha tal-UE li qed jiffaċċjaw kwistjonijiet ta’ aċċess għas-suq f’pajjiżi terzi jew li jsibu nuqqas ta’ konformità mal-impenji ta’ sostenibbiltà (TSD/GSP). Il-partijiet ikkonċernati jistgħu jressqu l-formoli tal-ilmenti direttament lill-SEP permezz ta’ Access2Markets. Is-SEP jiżgura proċess intern issimplifikat biex jindirizza l-kwistjonijiet miġjuba quddiemhom, inkluż il-koordinazzjoni ta’ azzjonijiet ma’ servizzi oħra tal-Kummissjoni u delegazzjonijiet tal-UE.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr