Όρος στο γλωσσάριο:

Ενιαίο σημείο εισόδου

Το ενιαίο σημείο εισόδου (ΣΕΠ) είναι το πρώτο σημείο επαφής εντός της υπηρεσίας εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά σε τρίτες χώρες ή που διαπιστώνουν μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας (ΕΒΑ/ΣΓΠ). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν έντυπα καταγγελίας απευθείας στο ΣΕΠ μέσω Access2Markets. Το ΣΕΠ εξασφαλίζει μια εξορθολογισμένη εσωτερική διαδικασία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που τίθενται ενώπιόν τους, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των δράσεων με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις