Hakusana:

Keskitetty asiointipiste

Keskitetty asiointipiste (SEP) on ensimmäinen yhteyspiste Euroopan komission kauppapolitiikan pääosastossa kaikille EU:n sidosryhmille, jotka joutuvat kohtaamaan markkinoillepääsyyn liittyviä ongelmia kolmansissa maissa tai jotka havaitsevat kestävyyssitoumusten noudattamatta jättämisen. Sidosryhmät voivat toimittaa valituslomakkeet suoraan SEP-portaaliin Access2Markets-palvelun kautta. SEP:llä varmistetaan yksinkertaistettu sisäinen prosessi niiden käsiteltäväksi saatettujen kysymysten käsittelemiseksi, mukaan lukien toimien koordinointi muiden komission yksiköiden ja EU:n edustustojen kanssa.

Jaa tämä sivu: