Pojem v slovníku:

Jednotné miesto vstupu

Jednotné kontaktné miesto (SEP) je prvým kontaktným miestom v rámci obchodného oddelenia Európskej komisie pre všetky zainteresované strany EÚ, ktoré čelia problémom s prístupom na trh v tretích krajinách alebo ktoré zistia nesúlad so záväzkami v oblasti udržateľnosti (TSD/VSP). Zainteresované strany môžu predkladať formuláre sťažností priamo SEP prostredníctvom Access2Markets. SEP zabezpečuje zjednodušený vnútorný proces riešenia otázok, ktoré im boli predložené, vrátane koordinácie činností s ostatnými útvarmi Komisie a delegáciami EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy