Term uit de woordenlijst:

Eén toegangspunt

Het centrale toegangspunt (Single Entry Point — SEP) is het eerste contactpunt binnen de afdeling Handel van de Europese Commissie voor alle belanghebbenden in de EU die te maken hebben met problemen op het gebied van markttoegang in derde landen of die niet-naleving van duurzaamheidsverbintenissen (TSD/SAP) vaststellen. Belanghebbenden kunnen via Access2Markets rechtstreeks klachten indienen bij het SEP. Het SEP zorgt voor een gestroomlijnd intern proces om de aan hen voorgelegde kwesties aan te pakken, met inbegrip van het coördineren van acties met andere diensten van de Commissie en EU-delegaties.

Deze pagina delen:

Snelle links