Term i ordlistan:

Enda införselställe

Den gemensamma ingångspunkten (SEP) är den första kontaktpunkten inom Europeiska kommissionens avdelning för handel för alla EU-aktörer som står inför problem med marknadstillträde i tredjeländer eller som upptäcker bristande efterlevnad av hållbarhetsåtaganden (TSD/GSP). Berörda parter kan lämna in klagomålsformulär direkt till SEP via Access2Markets. Programmet säkerställer en rationaliserad intern process för att ta itu med de frågor som tas upp för dem, inbegripet samordning av åtgärder med andra avdelningar inom kommissionen och EU:s delegationer.

Dela sidan:

Genvägar