Glosārija termins:

Kravu

Preču pārvadājumi, ko veic pārvadātājs saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar nosūtītāju.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites