Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Glosārija termins:

Kravu

Preču pārvadājumi, ko veic pārvadātājs saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar nosūtītāju.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites