Όρος στο γλωσσάριο:

Εμπορεύματα

Μεταφορά αγαθών εκτελούμενη από μεταφορέα, με όρους συμφωνίας με τον αποστολέα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις