Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Terminu tal-glossarju:

Li joriġinaw

Mezzi ta’ oriġini li jissodisfaw ir-regoli ta’ oriġini applikabbli kollha f’arranġament kummerċjali preferenzjali tal-UE. Dawn huma (i) prodotti kompletament miksubin jew prodotti manifatturati, jew (ii) prodotti li jissodisfaw ir-regoli speċifiċi għall-prodott. Il-prodotti li jiġu prodotti esklussivament minn dawn il-materjali oriġinarji jitqiesu wkoll li joriġinaw. Ara wkoll il-materjali mhux oriġinarji.

Kontenut relatat:

Regoli ta’ l-oriġini

Share this page:

Links ta’ malajr