Речник на термините:

С произход

За произход означава изпълнение на всички приложими правила за произход в рамките на споразумение за преференциална търговия на ЕС. Те са (i) изцяло добити или произведени продукти, или (ii) продукти, които отговарят на специфичните за даден продукт правила. Продукти, произведени изключително от тези материали с произход, също се считат за продукти с произход. Вж. също материалите без произход.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки