Term uit de woordenlijst:

Accijns

Een belasting op de hoeveelheid goederen in plaats van de waarde van de goederen, bijvoorbeeld „N euro per hectoliter verkochte alcohol”. Dit is een recht dat wordt betaald om bepaalde producten te gebruiken. Over het algemeen geheven op alcohol, tabak, energieproducten (olie, gas, enz.), voertuigen en „luxeproducten”.

Deze pagina delen:

Snelle links