Όρος στο γλωσσάριο:

Ειδικός φόρος κατανάλωσης

Φόρος επί της ποσότητας και όχι επί της αξίας των αγαθών — για παράδειγμα Ν ευρώ ανά εκατόλιτρο πώλησης αλκοόλης. Πρόκειται για δασμό που καταβάλλεται για την κατανάλωση ορισμένων προϊόντων. Γενικά επιβάλλεται στην αλκοόλη, τον καπνό, τα ενεργειακά προϊόντα (πετρέλαιο, αέριο κ.λπ.), τα οχήματα και τα προϊόντα «πολυτελείας».

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις