Pojem v slovníku:

Spotrebná daň

Daň z množstva, a nie z hodnoty tovaru – napríklad N EUR na hektoliter predaného alkoholu. Toto je clo zaplatené na spotrebovanie určitých výrobkov. Všeobecne sa vyberá za alkohol, tabak, energetické výrobky (ropa, plyn atď.), vozidlá a luxusný tovar.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy