Речник на термините:

Акциз

Данък върху количеството, а не върху стойността на стоките — например N EUR на хектолитър продаден алкохол. Това е мито, платено за консумация на определени продукти. Обикновено се налагат върху алкохола, тютюневите изделия, енергийните продукти (нефт, газ и др.), превозните средства и „луксозните“ продукти.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки