Termin ze słowniczka:

Podatek akcyzowy

Podatek od ilości, a nie wartości towaru – na przykład N EUR na hektolitr sprzedanego alkoholu. Jest to podatek akcyzowy uiszczany na potrzeby spożycia niektórych produktów. Zwykle nakładane na alkohol, tytoń, produkty energetyczne (ropę naftową, gaz, itp.), pojazdy i produkty „luksusowe”.

Udostępnij tę stronę: