Term uit de woordenlijst:

Enig document

Administratief document dat in de EU wordt gebruikt voor de handel met niet-EU-landen en voor het verkeer van goederen van buiten de EU. Het ED zorgt voor openheid in de nationale administratieve vereisten, rationaliseert en vermindert het papierwerk, minimaliseert de hoeveelheid gevraagde informatie, standaardiseert en harmoniseert de gegevens.

Deze pagina delen:

Snelle links