Речник на термините:

Единен административен документ

Административен документ, използван в ЕС за търговия с държави извън ЕС и за движение на стоки извън ЕС в рамките на ЕС. ЕАД осигурява откритост в националните административни изисквания, рационализира и намалява документацията, свежда до минимум информацията, поискана, стандартизира и хармонизира данните.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки