Pojam iz pojmovnika:

Jedinstveni upravni dokument

Administrativni dokument koji se u EU-u upotrebljava za trgovinu sa zemljama izvan EU-a i za kretanje robe izvan EU-a unutar EU-a. JCD osigurava otvorenost nacionalnih administrativnih zahtjeva, racionalizira i smanjuje papirologiju, smanjuje količinu traženih informacija, standardizira i usklađuje podatke.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice