Sõnastiku mõiste:

Ühtne haldusdokument

Haldusdokument, mida kasutatakse ELis kauplemisel kolmandate riikidega ja kolmandate riikide kaupade liikumisel ELis. Ühtse haldusdokumendiga tagatakse riiklike haldusnõuete avatus, ratsionaliseeritakse ja vähendatakse paberimajandust, minimeeritakse nõutava teabe hulka, standarditakse ja ühtlustatakse andmeid.

Jagage seda lehte: