Pojem v slovníku:

Jednotný colný doklad

Administratívny dokument používaný v EÚ na obchodovanie s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, a na pohyb tovaru z krajín mimo EÚ v rámci EÚ. JCD zabezpečuje otvorenosť vo vnútroštátnych administratívnych požiadavkách, racionalizuje a znižuje administratívu, minimalizuje množstvo požadovaných informácií, štandardizuje a harmonizuje údaje.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy