Όρος στο γλωσσάριο:

Ενιαίο διοικητικό έγγραφο

Διοικητικό έγγραφο που χρησιμοποιείται στην ΕΕ για το εμπόριο με τρίτες χώρες και για την κυκλοφορία εμπορευμάτων εκτός ΕΕ εντός της ΕΕ. Το ΕΔΕ διασφαλίζει τη διαφάνεια των εθνικών διοικητικών απαιτήσεων, εξορθολογίζει και μειώνει τα έγγραφα, ελαχιστοποιεί τις ζητούμενες πληροφορίες, τυποποιεί και εναρμονίζει τα δεδομένα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις