Term uit de woordenlijst:

Niet van oorsprong zijnde materialen

Materialen die niet als van oorsprong kunnen worden aangemerkt uit hoofde van een preferentiële handelsregeling van de EU, met inbegrip van materialen waarvan de oorsprong niet bekend of niet mogelijk is te bepalen.

Gerelateerde inhoud:

Oorsprongsregels

Deze pagina delen:

Snelle links