Όρος στο γλωσσάριο:

Μη καταγόμενες ύλες

Ύλες που δεν χαρακτηρίζονται ως καταγόμενες στο πλαίσιο προτιμησιακού εμπορικού καθεστώτος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υλών των οποίων η καταγωγή είναι άγνωστη ή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.

Συναφές περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις