Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojam iz pojmovnika:

Materijali bez podrijetla

Materijali koji ne ispunjavaju uvjete za status proizvoda s podrijetlom u okviru povlaštenog trgovinskog aranžmana EU-a, uključujući materijale čije podrijetlo nije poznato ili ga nije moguće utvrditi.

Povezani sadržaj:

Pravila o podrijetlu

Share this page:

Brze poveznice