Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Termin ze słowniczka:

Materiały niepochodzące

Materiały, które nie kwalifikują się jako pochodzące z preferencyjnych uzgodnień handlowych UE, w tym materiały, których pochodzenie jest nieznane lub niemożliwe do ustalenia.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Share this page:

Linki