Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Материали без произход

Материали, които не отговарят на условията за продукти с произход по силата на споразумение за преференциална търговия на ЕС, включително материали, чийто произход е неизвестен или не е възможно да бъдат определени.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Share this page:

Бързи връзки