Izraz v glosarju:

Minimalni postopki

Minimalne operacije so operacije, za katere se šteje, da so premajhne, da bi se pridobilo status blaga s poreklom, ne glede na to, ali se izvajajo posamezno ali v kombinaciji. Vsa pravila o preferencialnem poreklu vsebujejo člen, ki opredeljuje obdelavo ali obdelavo, ki ne zadostuje za pridobitev statusa porekla. To velja tudi, če proizvod izpolnjuje pravilo o seznamu. Po drugi strani pa mora vsaka obdelava ali predelava, ki se opravi v okviru sistema kumulacije, presegati zgoraj navedene minimalne postopke, ni pa nujno, da zadostuje ustrezno pravilo seznama za ureditev.

Deli to stran:

Hitre povezave