Term uit de woordenlijst:

Minimale handelingen

De minimumhandelingen zijn handelingen die als te gering worden beschouwd om ooit de oorsprong te verlenen, ongeacht of zij afzonderlijk dan wel in combinatie worden uitgevoerd. Alle preferentiële oorsprongsregels bevatten een artikel waarin de be- of verwerking wordt omschreven als zijnde ontoereikend om de oorsprongsstatus te verlenen. Dit is zelfs van toepassing als het product voldoet aan de lijst. Anderzijds moet bij de vaststelling van de oorsprong in het kader van een cumulatiesysteem elke verrichte be- of verwerking de bovengenoemde minimale behandelingen te boven gaan, maar hoeft deze niet noodzakelijkerwijs te voldoen aan de desbetreffende regel voor de opstelling van de regeling.

Deze pagina delen:

Snelle links