Pojem v slovníku:

Minimálne operácie

Minimálne operácie sú operácie, ktoré sa považujú za príliš malé na to, aby niekedy udeľovali štatút pôvodu, či už vykonávaných samostatne alebo v kombinácii. Všetky pravidlá preferenčného pôvodu obsahujú článok, v ktorom sa vymedzuje opracovanie alebo spracovanie, ktoré nepostačuje na udelenie štatútu pôvodu. To platí aj vtedy, ak výrobok spĺňa pravidlo zoznamu. Na druhej strane, pri určovaní pôvodu v rámci systému kumulácie akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vykonané musí prekročiť uvedené minimálne operácie, ale nemusí nevyhnutne spĺňať príslušné pravidlo zoznamu pre dojednanie.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy