Term i ordlistan:

Minimal bearbetning eller behandling

En minimiverksamhet är verksamhet som anses vara för liten för att ge ursprungsstatus, oavsett om den utförs enskilt eller i kombination. Alla regler om ursprung som medför förmånsbehandling innehåller en artikel som definierar den bearbetning eller behandling som inte är tillräcklig för att ge ursprungsstatus. Detta gäller även om produkten uppfyller kraven i förteckningen. Å andra sidan, när ursprunget fastställs inom ramen för ett kumuleringssystem, måste all bearbetning eller behandling gå längre än ovan nämnda minimiverksamhet, men behöver inte nödvändigtvis uppfylla kraven i den relevanta förteckningen.

Dela sidan:

Genvägar