Téarma gluaise:

Oibríochtaí íosta

Is ionann oibríochtaí íosta agus oibríochtaí a mheastar a bheith róbheag chun stádas tionscnaimh a bhronnadh i gcónaí, bídís á gcur i gcrích ina n-aonar nó i dteannta a chéile. Tá airteagal i ngach riail maidir le tionscnamh fabhrach ina sainítear an t-oibriú nó an phróiseáil nach bhfuil leordhóthanach chun stádas tionscnaimh a thabhairt. Tá feidhm aige sin fiú má chomhlíonann an táirge an riail maidir leis an liosta. Ar an taobh eile, agus an tionscnamh á chinneadh laistigh de chóras carntha, ní mór d’aon oibriú nó próiseáil a dhéanfar dul thar na híosoibríochtaí thuasluaite ach ní gá go mbeadh gá ann an riail ábhartha maidir le liosta a chomhlíonadh don socrú.

Roinn an leathanach seo: