Glosārija termins:

Minimālās darbības

Minimālas darbības ir darbības, ko uzskata par pārāk maznozīmīgām, lai tām piešķirtu noteiktas izcelsmes statusu, neatkarīgi no tā, vai tās veic atsevišķi vai kopā. Visi preferenciālas izcelsmes noteikumi ietver pantu, kurā definēta apstrāde vai pārstrāde, kas nav pietiekama, lai piešķirtu noteiktas izcelsmes statusu. Tas ir spēkā pat tad, ja ražojums atbilst saraksta noteikumam. No otras puses, nosakot izcelsmi kumulācijas sistēmā, jebkurai veiktajai apstrādei vai pārstrādei ir jāpārsniedz iepriekš minētās minimālās darbības, bet tai nav obligāti jāatbilst attiecīgajam režīmam piemērojamajam saraksta noteikumam.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites