Kifejezés a fogalomtárban:

Minimális műveletek

A minimális műveletek olyan műveletek, amelyeket túl csekélynek tekintenek ahhoz, hogy valaha is származó helyzetet biztosítsanak, függetlenül attól, hogy azokat önállóan vagy együttesen végzik-e. Valamennyi preferenciális származási szabály tartalmaz egy cikket, amely meghatározza azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amely nem elegendő a származó helyzet megszerzéséhez. Ez akkor is érvényes, ha a termék megfelel a listás szabálynak. Ezzel szemben a kumulációs rendszerben a származás meghatározásakor minden elvégzett megmunkálásnak vagy feldolgozásnak meg kell haladnia a fent említett minimális műveleteket, de nem feltétlenül kell megfelelnie a vonatkozó listás szabálynak.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások