Речник на термините:

Минимални операции

Минималните операции са операции, които се считат за твърде малки, за да предоставят статут на произход, независимо дали се извършват самостоятелно или в комбинация. Всички правила за преференциален произход съдържат член, определящ обработката или преработката, която е недостатъчна за предоставяне на статут на продукт с произход. Това важи дори когато продуктът отговаря на правилото за списъка. От друга страна, когато се определя произходът в рамките на система за кумулация, всяка извършена обработка или преработка трябва да надхвърля горепосочените минимални операции, но не е задължително да отговаря на съответния списък с правила за предприятието.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки