Termin ze słowniczka:

Minimalne operacje

Minimalne operacje są uważane za zbyt niskie, by nadać status pochodzenia, niezależnie od tego, czy jest on realizowany pojedynczo czy łącznie. Wszystkie reguły preferencyjnego pochodzenia zawierają artykuł określający obróbkę lub przetworzenie, które nie nadają statusu pochodzenia. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy produkt spełnia zasadę wykazu. Z drugiej strony, w przypadku określania pochodzenia w ramach systemu kumulacji każda przeprowadzona obróbka lub przetworzenie musi wykraczać poza wyżej wymienione minimalne czynności, ale niekoniecznie musi spełniać odpowiednią listę dotyczącą ustalenia.

Udostępnij tę stronę: