Izraz v glosarju:

Zaščitni ukrepi

Zaščitni ukrepi se lahko sprejmejo, kadar na industrijo vpliva nepredvideno, močno in nenadno povečanje uvoza določenega izdelka in ni mogoče razumno pričakovati, da se bodo proizvajalci takoj prilagodili spremenjenim trgovinskim razmeram. Od protidampinških in protisubvencijskih instrumentov se razlikuje po tem, da ne obravnava nepravično trženega uvoza, zato se uporablja za vse države, ki izvažajo izdelek.

Deli to stran:

Hitre povezave