Termin ze słowniczka:

Środki ochronne

Środki ochronne mogą zostać podjęte w przypadku, gdy przemysł jest dotknięty nieprzewidzianym, gwałtownym i nagłym wzrostem przywozu danego produktu, a od producentów nie można racjonalnie oczekiwać natychmiastowego dostosowania się do zmienionej sytuacji handlowej. Różni się on od instrumentów antydumpingowych i antysubsydyjnych tym, że nie dotyczy niesprawiedliwego przywozu, a zatem ma zastosowanie do wszystkich krajów eksportujących produkt.

Udostępnij tę stronę: