Речник на термините:

Защитни мерки

Защитни мерки могат да бъдат предприети, когато даден отрасъл е засегнат от непредвидено, рязко и внезапно увеличение на вноса на даден продукт и не може разумно да се очаква производителите да се адаптират незабавно към променената търговска ситуация. Тя се различава от антидъмпинговите и антисубсидийните инструменти по това, че не се занимава с несправедливо търгуван внос, като по този начин се прилага за всички държави, изнасящи продукта.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки