Term i ordlistan:

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder kan vidtas när en industri påverkas av en oförutsedd, kraftig och plötslig ökning av importen av en viss produkt och tillverkarna inte rimligen kan förväntas anpassa sig omedelbart till den förändrade handelssituationen. Den skiljer sig från antidumpnings- och antisubventionsinstrumenten genom att den inte behandlar import som handlas orättvist och således gäller för alla länder som exporterar produkten.

Dela sidan:

Genvägar