Kifejezés a fogalomtárban:

Védintézkedések

Védintézkedések akkor hozhatók, ha egy iparágat egy adott termék behozatalának előre nem látható, hirtelen és hirtelen növekedése érint, és ésszerűen nem várható el, hogy a gyártók azonnal alkalmazkodjanak a megváltozott kereskedelmi helyzethez. Különbözik a dömpingellenes és szubvencióellenes eszközöktől abban a tekintetben, hogy nem foglalkozik a tisztességtelen kereskedelmi forgalomban lévő behozatallal, és így a terméket exportáló valamennyi országra vonatkozik.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások