Pojem v slovníku:

Ochranné opatrenia

Ochranné opatrenia možno prijať, ak je výrobné odvetvie postihnuté nepredvídaným, prudkým a náhlym nárastom dovozu daného výrobku a od výrobcov nemožno odôvodnene očakávať, že sa okamžite prispôsobia zmenenej obchodnej situácii. Odlišuje sa od antidumpingových a antisubvenčných nástrojov tým, že sa nezaoberá nespravodlivo obchodovanými dovozmi, a teda sa vzťahuje na všetky krajiny vyvážajúce výrobok.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy